35061 Trade Federation Battleship (Version 2/1998)

35061 Trade Federation Battleship (Version 2/1998)
35061-01-01.jpg 37KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
35061-01-02.jpg 38KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
35061-01-03.jpg 54KB 150pt-Darstellung
von oben
35061-01-04.jpg 57KB 150pt-Darstellung
von unten
35061-01-05.jpg 34KB 150pt-Darstellung
Copyright
Unterseite rechts:
© 1998
GTI

© 1998
LFL

35061-01-06.jpg 84KB 150pt-Darstellung
Verpackung von vorne
35061-01-07.jpg 110KB 150pt-Darstellung
Verpackung von hinten

39745 Trade Federation Battleship (Version 2/1998)
39745-03-01.jpg 37KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
39745-03-02.jpg 38KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
39745-03-03.jpg 54KB 150pt-Darstellung
von oben
39745-03-04.jpg 57KB 150pt-Darstellung
von unten
39745-03-05.jpg 34KB 150pt-Darstellung
Copyright
Unterseite rechts:
© 1998
GTI

© 1998
LFL

39745-03-06.jpg 328KB 150pt-Darstellung
Verpackung von vorne
39745-03-07.jpg 332KB 150pt-Darstellung
Verpackung von hinten

66524 Trade Federation Star Destroyer (Version 1/1998)
66524-01-01.jpg 12KB 150pt-Darstellung
Vorderansicht
66524-01-02.jpg 14KB 150pt-Darstellung
Rückansicht
66524-01-03.jpg 28KB 150pt-Darstellung
von oben
66524-01-04.jpg 31KB 150pt-Darstellung
von unten
66524-01-05.jpg 15KB 150pt-Darstellung
Copyright
Unterseite rechts:
© 1998
GTI

© 1998
LFL

66524-01-06.jpg 36KB 150pt-Darstellung
Verpackung von vorne
66524-01-07.jpg 38KB 150pt-Darstellung
Verpackung von hinten

Home eMail Print